PVDF REDUCING BUSH


Description Stock Code
1/4"X1/8" BSPT MALE/FEM REDUCE BUSH PVDF 0472-PV4-14-18
3/8"X1/8" BSPT MALE/FEM REDUCE BUSH PVDF 0472-PV4-38-18
3/8"X1/4" BSPT MALE/FEM REDUCE BUSH PVDF 0472-PV4-38-14
1/2"X1/8" BSPT MALE/FEM REDUCE BUSH PVDF 0472-PV4-12-18
1/2"X1/4" BSPT MALE/FEM REDUCE BUSH PVDF 0472-PV4-12-14
1/2"X3/8" BSPT MALE/FEM REDUCE BUSH PVDF 0472-PV4-12-38