ABS ADAPTOR PLAIN MALE SPIGOT/BSPF


Description Stock Code
ABS 1/2" ADAPTOR PLAIN MALE/BSP FEMALE EAIA-AFCAFC0200
ABS 3/4" ADAPTOR PLAIN MALE/BSP FEMALE EAIA-AFCAFC0250
ABS 1" ADAPTOR PLAIN MALE/BSP FEMALE EAIA-AFCAFC0320
ABS 1 1/4" ADAPTOR PLAIN MALE/BSP FEMALE EAIA-AFCAFC0400
ABS 1 1/2" ADAPTOR PLAIN MALE/BSP FEMALE EAIA-AFCAFC0500
ABS 2" ADAPTOR PLAIN MALE/BSP FEMALE EAIA-AFCAFC0630