ABS ADAPTOR PLAIN MALE SPIGOT/BSPF SS REINF


Description Stock Code
ABS 1/2" ADAP. PL. MALE x BSPF C/W SS REINF. RING EAIA-RFRAER0200
ABS 3/4" ADAP. PL. MALE x BSPF C/W SS REINF. RING EAIA-RFRAER0250
ABS 1" ADAP. PL. MALE x BSPF C/W SS REINF. RING EAIA-RFRAER0320
ABS 1 1/4" ADAP. PL. MALE x BSPF C/W SS REINF. RING EAIA-RFRAER0400
ABS 1 1/2" ADAP. PL. MALE x BSPF C/W SS REINF. RING EAIA-RFRAER0500
ABS 2" ADAP. PL. MALE x BSPF C/W SS REINF. RING EAIA-RFRAER0630