PVC CHECK VALVE EPDM PLAIN


Description Stock Code
PVC 3/8 INCH NON RETURN VALVE EPDM APIV-I21N0160
PVC 1/2 INCH NON RETURN VALVE EPDM APIV-I21N0200
PVC 3/4 INCH NON RETURN VALVE EPDM APIV-I21N0250
PVC 1 INCH NON RETURN VALVE EPDM APIV-I21N0320
PVC 1.1/4 INCH NON RETURN VALVE EPDM APIV-I21N0400
PVC 1.1/2 INCH NON RETURN VALVE EPDM APIV-I21N0500
PVC 2 INCH NON RETURN VALVE EPDM APIV-I21N0630